Savivalda

Kauno lopšelio-darželio „Aviliukas” tarybos sudėtis:

1. Milda Mačiulienė (,,Drugelio” gr. tėvų atstovas)

2. Živilė Virbalė (,,Šimtakojo” gr. tėvų atstovas)

3. Rasa Bilinskienė (,,Sraigutės” gr. tėvų atstovas)

4. Aistė Bernatavičienė (,,Voriuko” gr. tėvų atstovas)

5. Rasa Baltrušaitienė (,,Skruzdėliuko” tėvų atstovas)

6. Aivaras Laukaitis (,,Vikšrelio” gr. tėvų atstovas)

7. Aušra Biveinienė (,,Laumžirgio” gr. tėvų atstovas)

8. Viktorija Maželienė (,,Boružėlės” gr. tėvų atstovas)

9. Loreta Urbšienė (,,Jonvabalio” gr. tėvų atstovas)

10. Erika Maslauskienė (,,Kamanės” gr. tėvų atstovas)

11. Sandra Kolojanskienė (,,Žiogelio” gr. tėvų atstovas)

12. Zina Langaitienė (administracijos atstovas)

13. Aušra Griesienė (darbuotojų atstovas)

14. Dovilė Juočerienė (mokytojų atstovas)

15. Sabina Barysienė (darbuotojų atstovas)

16. Lauryna Baliulevičienė (,,Saulutės” gr. tėvų atstovas)