Parama

1,2 % Parama darželiui

 GERBIAMI TĖVELIAI, DARBUOTOJAI, RĖMĖJAI,

Kviečiame darželio darbuotojus, tėvelius, globėjus, senelius, socialinius partnerius paremti Kauno lopšelį-darželį „Aviliuką”, skiriant 1,2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Remiantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatomis, Jūs galite 1,2 proc. sumokėto mokesčio sumos pervesti į mūsų ugdymo įstaigos paramos sąskaitą. Tai nepareikalaus iš Jūsų jokių papildomų materialinių išteklių. Šiam tikslui tereikia užpildyti bei pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai nurodytą formą arba per VMI elektroninio pajamų deklaravimo sistemą užpildyti formą FR0512.

Parama iš gyventojų pajamų mokesčio teikiama pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai nuo sausio 1 iki gegužės 1 d. Prašymas yra nustatytos formos FR0512. Jo pateikimo būdas yra elektroninis.

Elektroniniu būdu prisijungiama (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt. Prisungę prie banko, kairėje pusėje stulpelyje pasirenkame E.paslaugos – VMI deklaracijos. Spaudžiame Prisijungti EDS. Prisijungiame prie EDS sistemos (p.s. tai atliekant pirmą kartą, pasirodys sutarties pasirasymo langas, spausti – Sutinku). Atsidarius EDS langui, dešinėje pusėje renkamės – Paramos skyrimas, lenteleje prie FR0512 pasirenkame Forma pildymui tiesiogiai portale (ikona su gaubliu ir užrašine), kai atsidarys – formą užpildyti.

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

 • 1 laukelyje – Jūsų asmens kodas;
 • 2 laukelyje – Jūsų telefono numeris (neprivaloma);
 • 3V laukelyje – Jūsų vardas;
 • 3P laukelyje – Jūsų pavardė;
 • 4 laukelyje – Jūsų adresas (neprivaloma);
 • 5 laukelyje – rašyti 2023;
 • 6S laukelyje – žymėti varnele;
 • E1 laukelyje – rašyti 2;
 • E2 laukelyje – rašyti 191635341;
 • E4 laukelyje – rašyti 1,2 arba kitas ne didesnis skaičius, atitinkantis Jūsų skiriamą mokesčių dalį darželiui(pvz. lopšeliui-darželiui galite skirti  1 proc., o kitai organizacijai – taip pat 0,2 proc.);
 • E5 laukelyje – rašyti mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą.

Prašymai teikiami elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS)

Rekvizitai 1,2% paramai:

Kauno lopšelis-darželis „Aviliukas”
A.Mackevičiaus g.101, Kaunas
Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (įmonės kodas): 191635341

Nuoširdžiai dėkojame, kad pasinaudodami 1,2 proc. GPM paramos galimybe, 2023 metais (už 2022 metus) skyrėte darželiui apie 1800 eurų.  Šios lėšos yra skiriamos lopšelio-darželio veikloms, susijusioms su lauko ugdymo aplinkų gerinimu, finansuoti. Sprendimai naudoti paramos lėšas priimami lopšelio-darželio taryboje.


PRIMENAME,

Kad laisvanoriškai galite lopšelį-darželį paremti ištisus metus, paramos sumą pervesdami į lopšelio-darželio Paramos sąskaitą DNB Luminor bankas, sąskaitos numeris  LT 724010042500238106.