Džiaugiamės, kad domitės mūsų darželio veikla…

TRUMPAI APIE DARŽELĮ

Vaikų darželis ,,Aviliukas‘‘ – įsteigtas 1958 m. Centro seniūnijoje įsikūrusi įstaiga yra nuosavų namų kaimynystėje, šalia ,,Saulės‘‘ gimnazijos, Vienožinskio menų kolegijos, Z. Kuzmickio muziejaus – bibliotekos ir įspūdingo ,,Pelėdų‘‘ kalno. Įstaigos pastatas netipinis, primenantis naminę aplinką. Veikia dvi grupės. Didelis, tvarkingas kiemas, daug žalumos, geros sąlygos fiziniam vaikų aktyvumui.

Darželyje ugdomi 2 – 6 metų vaikai pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo ir valstybinę priešmokyklinio ugdymo programas. Veikia 2 mišraus amžiaus vaikų grupės.

2016 metais įstaiga buvo reorganizuota ir nuo 2016-10-03 dienos ugdymas vykdomas dvejuose pastatuose (adresu A. Mackevičiaus 101 ir S. Žukausko g. 31)