Darbo grupės (employee working groups)

Vaiko gerovės komisija (child welfare commission)
Mokytojų taryba (teachers' council)
Mokytojų atestacijos komisija