,,Didžiojo” Aviliuko aplinka

Didžiojo Aviliuko aplinka

Adresas: S. Žukausko g. 31, Kaunas

APSIŽVALGYKITE 


PASTATAS

 
 

Aplinka ie veikla

Aplinka vaikus ugdo visur ir visada …

 2018 metai tapome respublikinio lauko aplinkų konkurso nugalėtojais…


Kasmet organizuojame bendruomenės talkas ir kuriame bei tvarkome darželio lauko aplinkas…

 

Įrengėme gėlyną…

             


 Rūpindamiesi vaikų saugumu, aptvėrėme tvorele ir apsodinome gyvatvore mašinų stovėjimo aikštelę ir dabar turime papildomą erdvę meninei raiškai…


Mūsų lauko aplinka išsiskiria savo struktūra. Grupės neturi atskirų žaidimų aikštelių. Didelis ir erdvus kiemas vaikų ir mokytojų pagalba suskirstytas į temines erves, kuriose vaikai apsilanko bent kartą per savaitę. Skirtingų grupių vaikai nesusimaišo, nes vilki jų grupei priskirtos spalvos liemenes ar kepuraites…

Smėlio erdvė…

  

Girinio namelis…

Priemones Girinio nameliui gamino vaikai su tėveliais…

 Miško erdvė…

       

Dirbtuvėlės…

 

Dažinio namelis…

 

Karstynių erdvė…

  

 

Sporto aikštelė…

 

Mašinų garažas…

 

 

Muzikos garsų namelis…

  

Konstravimo erdvė (įrengėme erdvę su dirbtine žole, kurioje vaikai ištisus metus konstruoja, kuria, deginasi, rengia pasirodymus ar žiūri „lauko kiną”)…

 

Žaislų namelis…

 

 Eksperimentavimų gėlynas…

   

 

Mažylių trobelė ir smėlio erdvė…

  

 Žaismingi takeliai…

 

Daržo erdvė…

 

 Mūsų sodelis…

   


Vidaus aplinkos…

 Koridorių aplinkas išnaudojame vaikų kūrybiškumui: įrengėme „Mini paveiklų galeriją“, „Kreivų veidrodžių“ sienlę, „Stebinančią palangę“, ,,Judančius koridorius”


 Grupių aplinkos…

Viso darželio patalpose vyrauja vientisa spalvų gama. Atsisakėme durų į rūbinėles bei virtuvėles, tai leidžia vaikams laisvai judėti ir žaisti visose grupės patalpose bei stebėti auklyčių darbą ruošiantis maitinimui ar tvarkantis …

Grupėse visiškai vienodi baldai bei įranga. Baldai lengvai transportuojami, todėl net vaikai gali keisti grupės interjerą priklausomai nuo savo poreikių (pastumti stalus, lovą statyti jam patinkančioje vietoje ir pan.). Tačiau grupių darbuotojų idėjų bei kūrybiškumo dėka, visos grupės atrodo labai skirtingai ir savitai …


Muzikos ir sporto salė…

 


 Atradimų kambarys…

Jau penkti metai kuriame ir tobuliname atradimų kambario aplinkas… Čia vaikai tampa matematikais, chemikais, fizikais, architektais…

 

2021 m. rugsėjį įrengėme sensorinę-relakso erdvę, kur vaikai gali pailsėti ir atsipalaiduoti stebėdami švairius šviesos šaltinius ir atspindžius…

 


 Keramikos ir menų studija…Vaikai lipdo molį, mokosi tapyti ir lieti akvarelę…o kartais – tiesiog „piešia ant sienos“…