Socialiniai partneriai

Socialiniai partneriai

VšĮ Kauno kolegija

Sudarome sąlygas kolegijos studentų praktikai…

Sporto klubas
Kauno Pilėnų progimnazija

Vykdome nuolatinį bendradarbiavimą su pradinių klasių mokytojais. Organizuojame bendrus renginius vaikams…

 

Všį Actio Catholica Patria
Kauno V.Kudirkos viešoji biblioteka
Zipio draugai
Kauno švietimo inovacijų centras
Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacija
Miko ir Kipro Petrauskų lietuvių muzikos muziejus
Kauno VYtauto Didžiojo Universitetas
Kauno A.Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla