Projektas Projektas „Inovacijos vaikų darželyje“, projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001

„Inovacijos vaikų darželyje“

Nuo 2020 metų kovo 6 dienos dalyvaujame ES prijekte „Inovacijos vaikų darželyje“ (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001)

      Projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ tikslas yra gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktiką skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje.

      Metodinės medžiagos priemonių rinkiniai bus parengti vadovaujantis šiuolaikiniu požiūriu į vaiką ir jo mokymąsi, amžiaus tarpsnio ypatumus ir į tai, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai geriausiai mokosi ir juos supantį pasaulį pažįsta patys būdami aktyvūs ir praktiškai bandydami, tyrinėdami, eksperimentuodami, kurdami ir spręsdami problemas.

     Priemonių rinkinius rengs ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, mokslininkai, vaiko raidos ir kiti specialistai. 

    Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams buvo organizuojami praktiniai mokymai, kaip dirbti su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais. Juose bus pakviestos dalyvauti vaikų darželių komandos (iš viso 475 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai) iš kiekvienos savivaldybės. Mūsų įstaigą projekte atstovauja direktorės pavaduotoja ugdymui zina Langaitienė ir „Jonavabalio” grupės mokytoja Reda Janulienė.

     Didžiausias dėmesys mokymuose skiriamas pedagogų praktiniams įgūdžiams tobulinti, todėl mokymai bus organizuojami ugdymo įstaigose, kuriose yra ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės.

     Parengti metodinės medžiagos priemonių rinkiniai pedagogams ir jų praktiniai mokymai sudarys sąlygas pedagogams kokybiškiau įgyvendinti Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą ir atnaujintą, pritaikytą penkiamečių vaikų ugdymui, Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.