Veiklos planavimo dokumentai

Metiniai veiklos planai
Vadovo darbotvarkė

2021 m. gegužė

3-20 d. Naujų grupių vaikų sąrašų nuo 2021-09-01 dienos tvirtinimas.

6 d. PPT konsultacija įstaigos komandai.

 7; 14; 21; 28 d. 13.30-14.30 val. ES projekto „iMap“ įgyvendinimo aptarimas. Savanorės iš Ispanijos veiklos aptarimas ir refleksija (anglų k.)

5,12,19,26 d. 13.30 val. Pasitarimas dėl projekto „Tarptautinės grupės ikimokyklinukams“ įgyvendinimo („Aviliuko“ ir „Žiburėlio“ komandos).

20 d. 17 val. Susirinkimas tėvams, kurių vaikai pradės lankyti nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

24 d. 13.30 val. Mokytojų tarybos posėdis.

30 d. Darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščio rengimas ir tvirtinimas

Vidaus kontrolės politika