Veiklos planavimo dokumentai

Metiniai veiklos planai
Vadovo darbotvarkė

LAPKRIČIO MĖNESIO DARBOTVARKĖ

3,5,10,12, 17, 19, 24, 26d. 12.00-13.30 val. Dalyvavimos anglų kalbos mokymuose (ES projektas).
20,27 d. 13.30-14.30 val. Savanorės iš Ispanijos veiklos aptarimas ir refleksija (anglų k.)
18 d. 10 val. Pasitarimas dėl projekto „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas Nr.2 Nr.09.2.1-ESFA-K-728-2 įgyvendinimo“
30 d. Darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščio rengimas ir tvirtinimas