Vaikų priėmimas

 Centralizuotas vaikų priėmimas į Kauno miesto savivaldybės ikimokyklines įstaigas 

 
 Prašymai pildomi:

*elektroniniu būdu adresu http://idarzeli.kaunas.lt
* Kauno lopšelyje-darželyje „Aviliukas“ (adresu S. Žukausko g.31, Kaunas). Už vaikų registravimą į darželį atsakinga raštvedė R.Cibulskienė. Išvykus atsakingam už vaikų registravimą darbuotojui, kreiptis į administraciją arba telefonu (8 37) 714875;

 Registruojant vaikus į eilę darželyje būtina informacija:

1. Vaiko vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo liudijimo kopija);
2. Vaiko ir tėvų (globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta (priimami tik Kauno miesto savivaldybėje deklaruoti gyventojai);
3. Dokumentus, kurie patvirtintų šeimos sudėtį ir kitas aplinkybes, kuriais remiantis gali būti teikiama pirmenybė (pirmumas – kai brolis ar sesuo jau lanko mūsų įstaigą, rotuojamo kario vaikas, vaikai, kuriems paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, prioritetas – įvaikintas arba globojamas vaikas, prieglobsčio prašytojų vaikas, neįgalus vaikas, vaikas iš soc. remtinos šeimos, vaikas iš daugiavaikės šeimos, vaikas iš likviduotos įstaigos);
4. Nurodoma, pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (ne daugiau kaip 2).
Jei vaikas patenka į 1 iš 2 pageidautinų įstaigų, per 5 d. d. turi raštu informuoti ar nori ir toliau laukti eilėje į kitą įstaigą. Neinformavus – vaikas išbraukiamas iš alternatyviai pasirinktos švietimo įstaigos eilės.

 Įstaigoje (S.Žukausko g.31) prašymai priimami:

                          I-V nuo 8.00-12.00 ir 12.30-16.00 val.
                            (pietų pertrauka 12.00-12.30 val.)

 Tėvai gali sužinoti apie esamas ir laisvas vietas grupėse, apie vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į grupę galimybes, šiuo adresu: www.kaunas.lt/svietimas

 Grupių sudarymas

• Priimamų vaikų sąrašus sudaro švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų birželio 1 d. Jei yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti papildomi visus metus.
• Grupes savo įsakymu sudaro švietimo įstaigos direktorius, gavęs iš švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojo priimamų vaikų sąrašus.

Centralizuoto vaikų priėmimo tvarka nuo 2020-01-01

 

 ATSIPRAŠOME, BET ŠIUO METU LAISVŲ VIETŲ GRUPĖSE  NETURIME