Vaikų grupės (children’s groups)

Grupės formuojamos gegužės mėnesį. Grupių modelius pasirenkam atsižvelgiant į lankančių vaikų amžių, tėvų pageidavimus ir eilėje laukiančius vaikus. 
Formuodami grupes laikomės Higienos normų reikalavimų.

Pagal mūsų įstaigos ugdymo filosofiją, vertybines nuostatas ir ugdymo programą, prioritetą teikiame mišraus amžiaus vaikų grupėms, todėl ikimokyklinėse grupėse ugdomi 3 – 6 metų vaikai.  

Groups are formed in May. Group models are chosen according to the age of the children, wishes of the parents or the children waiting in line. When forming groups we consider the requirement of Hygiene norms.

According to the philosophy of our institution, values and our Program of education, we give priority to groups of children of mixed age, therefore, children aged 2-6 are educated in the same groups.