Sveikata ir vaikai (EN)

Psichologo pagalba (EN)
Logopedo pagalba - Daiva Mickuvienė(EN)
Visuomenės sveikatos specialisto pagalba (EN)
Susiję dokumentai
Socialinio pedagogo pagalba - Erika Lapačinskienė

 


KONTAKTAI

Socialinė pedagogė
Erika Lapačinskienė
Tel. 8620 94107
soclapacinskiene@gmail.com


Jau šešias savaites ,,Jonvabalio” grupės vaikai su mokytojomis Daiva ir Aldona bei socialine pedagoge Erika dalyvauja respublikiniame socialinių – emocinių kompetencijų stiprinimo projekte ,,Liečiu – jaučiu Tave”. 👫


Socialinė pedagogė Erika ir ,,Jonvabalio” grupės vaikai su mokytoja Daiva dalyvauja respublikiniame socialinių – emocinių kompetencijų stiprinimo projekte ,,Liečiu – jaučiu Tave”.


 

,,Voriuko” gr. startavo socialinių – emocinių įgūdžių programos ,,Zipio draugai” pirmoji pamokėlė 👫👫 Gaminom gyvalazdes ,,Zipius”, aptarėm programos taisykles ir susitarimus, sužinojome, ką veiksime ir ko išmoksime per ,,Zipio draugai” pamokėles.


 

2022-2023 m.m. 

,,Drugelio”gr. priešmokyklinukai dalyvavo SEU (socialinio ir emocinio ugdymas) programoje „Drambliada“ (Draugiškoji olimpiada), kuri buvo vykdoma kovo mėnesį. Šia programa skatinama kurti geresnes bendruomenes ir pasaulį. Dalyvaudami „Drambliadoje“ ugdytiniai kartu su pedagogais bandė identifikuoti tarpusavyje susijusias pažinimo, emocinių ir elgesio kompetencijų grupes: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius, atsakingą sprendimų priėmimą. Vaikai kalbėjo apie tai kaip jaučiasi jų vidinis dramblys, vėliau piešė dramblį atspindintį jų emocijas.

 


 ,,Drugelio” grupėje Erika įgyvendina respublikinį socialinių – emocinių kompetencijų stiprinimo projektą ,,Liečiu – jaučiu Tave”.

Šiuo projekto metu ugdytiniai mokosi nusiraminimo būdų, savimasažo bei atlieka masažo elementus ant draugo nugaros.


Socialinis projektas ,,Kaip tapti gerais draugais?” ,,Kamanės” grupėje…

Socialinė – kūrybinė veika ,,Draugystės apyrankė”, kurios metu vaikai kalbėjo apie draugystę, tinkamus elgesio būdus, suprato, jog ne tik gerą draugą būtina turėti, bet geru draugu pačiam reikia būti. Vaikai ugdėsi empatijos, tolerancijos jausmą per pozityvų bendravimą su visais vaikais, priimdami kitų draugiškumo bei palankumo ženklus. Taip pat vėrėm draugystės apyrankes ir jas dovanojom vieni kitiems…


VEIKLA SU VAIKAIS…

Sausio – vasario mėn. ,,Kamanės” gr. vykdomas projektas ,,Kaip tapti gerais draugais?”

 Kūrybinė veikla ,,Renkuosi draugą”, kurios metu buvo ugdomi gebėjimai: suvokti, kas yra draugystė ir draugai, susidraugauti ir palaikyti draugystę.


Socialinis projektas ,,Kaip tapti gerais draugais?” ,,Kamanės” gr. kūrybinė veikla ,,Draugystės juosta”, kurios metu ugdėme gebėjimus: išgyventi ir atpažinti priklausymo grupei jausmą; suvokti savo unikalumą ir priklausymą grupei…


Stiprina socialinius įgūdžius… 


Specialiojo pedagogo pagalba
Logopedo pagalba - Asta Meiliūnienė
Logopedo pagalba - Iveta Šimkė