Struktūra (EN)

Direktorė Kristina Šataitienė

el. p.   direktore@darzelisaviliukas.lt; aviliukasvd@gmail.com 

tel. +370 673 80 407

Direktorės pavaduotoja ugdymui Zina Langaitienė

el. p. zinalang@gmail.com; 

aviliukasvd@gmail.com   

 tel. +370 610 06 587

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Giedrė Baranauskienė


Director Kristina Šataitienė

Email: direktore@darzelisaviliukas.lt;

aviliukasvd@gmail.com         

tel. +370 673 80 407

Deputy Director for Education Zina Langaitienė

Email: zinalang@gmail.com;  aviliukasvd@gmail.com  

tel. +370 610 06 587

Deputy Director for Economic Affairs Giedrė Baranauskienė

Email: aviliukasvd@gmail.com       

tel. +370 679 27 813