Struktūra (EN)

Valdymo schema

tel. 8 37 71 48 75

el.p. aviliukasvd@gmail.com

Struktūra (paspauskite šią nuorodą)

Darželio tel. 8 37 71 48 75


Direktorė Kristina Šataitienė

el. p.   direktore@darzelisaviliukas.lt; aviliukasvd@gmail.com 

tel. +370 673 80 407


Direktorės pavaduotoja ugdymui Zina Langaitienė

el. p. zinalang@gmail.com; 

aviliukasvd@gmail.com   

 tel. +370 610 06 587


Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Giedrė Baranauskienė 

el. p. aviliukasvd@gmail.com
tel. +370 679 27 813


Director Kristina Šataitienė
Email: direktore@darzelisaviliukas.lt;
aviliukasvd@gmail.com         
tel. +370 673 80 407
Deputy Director for Education Zina Langaitienė
Email: zinalang@gmail.com;  aviliukasvd@gmail.com  
tel. +370 610 06 587
Deputy Director for Economic Affairs Giedrė Baranauskienė
Email: aviliukasvd@gmail.com       
tel. +370 679 27 813

PSICHOLOGO KONTAKTAI

JURGITA PETKINIENĖ 

TEL. 8 675 85380

el. paštas  j.petkiniene@gmail.com

SPECIALIOJO PEDAGOGO KONTAKTAI

Informacija ruošiama

aviliukasvd@gmail.com

LOGOPEDŲ KONTAKTAI

DAIVA MICKUVIENĖ

mickuv.daiva@gmail.com


ASTA MEILIŪNIENĖ

aviliukasvd@gmail.com


IVETA ŠIMKĖ

aviliukasvd@gmail.com

SOCIALINIO PEDAGOGO KONTAKTAI

ERIKA LAPAČINSKIENĖ

Konsultacijų laikas:

II, V 8.00-13.00 val.
tel. 8 620 94107
soclapacinskiene@gmail.com