Savivalda

Kauno lopšelio-darželio „Aviliukas“ tarybos sudėtis:

1. Pirmininkė – Vilma Zažeckienė („Drugelio“ gr. tėvų atstovas)

2. Sektretorė – Rasa Brusokienė („Šimtakojo“ gr. tėvų atstovas)

3. Asta Savickienė („Vikšrelio“ gr. tėvų atstovas)

4. Liudvikas Dovilaitis („Voriuko“ gr. tėvų atstovas)

5. Justė Brazauskienė („Skruzdėliuko“ tėvų atstovas)

6. Aurelija Petkevičienė („Vikšrelio“ gr. tėvų atstovas)

7. Vidmantas Šmitas („Laumžirgio“ gr. tėvų atstovas)

8. Rasa Bilinskienė („Boružėlės“ gr. tėvų atstovas)

9. Jūratė Bubulienė („Jonvabalio“ gr. tėvų atstovas)

10. Alma Paškevičė („Kamanės“ gr. tėvų atstovas)

11. Simona Sinkevičiūtė („Žiogelio“ gr. tėvų atstovas)

12. Zina Langaitienė (administracijos atstovas)

13. Aušra Griesienė (darbuotojų atstovas)

14. Dovilė Juočerienė (mokytojų atstovas)

15. Sabina Barysienė (darbuotojų atstovas)

16. („Saulutės“ gr. tėvų atstovas)

17. („Bitutės“ gr. tėvų atstovas)