Savivalda

Kauno lopšelio-darželio „Aviliukas” tarybos sudėtis:

1. Eglė Praninskienė („Drugelio” gr. tėvų atstovas)

2. Indrė Liorentaitė („Šimtakojo” gr. tėvų atstovas)

3. Rasa Bilinskienė („Sraigutės” gr. tėvų atstovas)

4. Tadas Vilkas („Voriuko” gr. tėvų atstovas)

5. Martynas Risovas („Skruzdėliuko” tėvų atstovas)

6. Neringa Vilkienė („Vikšrelio” gr. tėvų atstovas)

7. Jovita Povilaitienė („Laumžirgio” gr. tėvų atstovas)

8. Aurelija Petkevičienė („Boružėlės” gr. tėvų atstovas)

9. Aurelija Petkevičienė („Jonvabalio” gr. tėvų atstovas)

10. Vita Petrošienė („Kamanės” gr. tėvų atstovas)

11. Asta Savickienė („Žiogelio” gr. tėvų atstovas)

12. Zina Langaitienė (administracijos atstovas)

13. Aušra Griesienė (darbuotojų atstovas)

14. Dovilė Juočerienė (mokytojų atstovas)

15. Sabina Barysienė (darbuotojų atstovas)

16. Rita Mickevičienė („Saulutės” gr. tėvų atstovas)

17. X(„Bitutės” gr. tėvų atstovas)