Naujienos dėl karantino

Nuo 2020 metų birželio 16 dienos šalyje išlieka

EPIDEMINĖ SITUACIJA

 

SVARBIAUSI TEISĖS AKTAI

Nuo birželio 17 d. Lietuvoje įsigaliojo ekstremali situacija – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9e348ed0abe011eab9d9cd0c85e0b745 

Pažymėtina, kad LR civilinės saugos įstatymas numato:

Ekstremalioji situacija– dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigų didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą ar padaryti kitą žalą.

Ekstremalusis įvykis – nustatytus kriterijus atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, kuris kelia pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai.

Kadangi Mokestis už darželį skaičiuojamas pagal tvarką https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/99d5ab10efef11e99681cd81dcdca52c/asr, kurioje nurodyti atvejai, kai Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (įtėviai, globėjai) atlyginimo, nurodyto 4 punkte, 5.1 ir 5.2 papunkčiuose, nemoka, informuojame jus, kad nuo 2020-06-17 vadovaujamės šia galiojančia tvarka, vaikų lankomumą žymime įprastai (taip, kaip iki karantino).

Jūsų žiniai nuo 2020-06-17 galioja Operacijų vadovo sprendimas:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/01ff9f50afe611eab9d9cd0c85e0b745

 V-1116

  DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-1143)

Sprendimas dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai diagnozuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojams

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai diagnozuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojams

VAIKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS KAUNO LD AVILIUKYJE

DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ VAIKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMUI ĮSTAIGOSE (V-977)-1

Lankstinukas-korona

Higiena

Kaip sumazinti neigiama ziniu poveiki vaikams

Kaip būti su vaiku

Kaip kalbeti su vaikais apie korona virusa (daiva karkockiene)(1)

Rekomenduojamas plakatas prie PAASP istaigos duru

Nedarbingumo išdavimas kontakto COVID-19 atveju

Asmens veiksmai COVID-19 schema 112 (1)

COVID-19 SRAUTŲ VALDYMAS 112 (1)