Warning: Declaration of kiddy_Walker_Nav_Menu::walk($items, $depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/daukas/domains/darzelisaviliukas.lt/public_html/wp-content/themes/kiddy/functions.php on line 0
Maitinimo organizavimas – Darželis Aviliukas

Maitinimo organizavimas

Maitinimo tvarkos aprašas

 Mūsų darželyje vaikai turi galimybę valgyti įstaigos virtuvėje pagamintą maistą 

 Kauno lopšelio-darželio „Aviliukas“ tarybos sprendimu, įstaiga vaikus maitina 3 kartus į dieną: vaikai valgo pusryčius, pietus ir vakarienę.

 Maitinimo tvarkos aprašas 2018

Maitinimo įkainiai

 Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-350 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“ bei Kauno miesto savivaldybės Tarybos 2019-10-15 d. sprendimu Nr.T-454, bei 2019-12-19 d.sprendimu T-586, atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą susideda iš:

  Atlyginimo už maitinimą – išlaidos maisto produktams (įskaitant pridėtinės vertės mokestį), apmokamos tėvų (globėjų), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas. Maitinimo paslaugas tėvai (globėjai) moka už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą, bet nepateisintą dieną.

 

Ankstyvasis (lopšelio) ugdymas
kai moka 100%
Ankstyvasis (lopšelio) ugdymas
kai moka 50%
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
kai moka 100%
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
kai moka 50%

Pusryčiai

0,48 euro

0,24 euro

0,52 euro 

0,26 euro

Pietūs

0,85 euro

0,43 euro

0,98 euro 

0,49 euro 

Vakarienė

0,48 euro

0,24 euro

0,52 euro 

0,26 euro 

Viso už 3 kartų maitinimą

1,81 euro

0.91 euro

 2,02 euro

 1,01 euro

Viso už 2 kartų maitinimą

1,33 euro

0,65 euro

1,50 euro

0,75 euro