Maitinimo organizavimas

 

Maitinimo tvarkos aprašas

 Mūsų darželyje vaikai turi galimybę valgyti įstaigos virtuvėje pagamintą maistą 

 Kauno lopšelio-darželio „Aviliukas“ tarybos sprendimu, įstaiga vaikus maitina 3 kartus į dieną: vaikai valgo pusryčius, pietus ir vakarienę.

Kauno lopšelio-darželio Aviliukas Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2020

2020-09-01 maitinimo įkainiai (naujausias tarybos sprendimas) Dėl maisto paslaugų teikimo

Valgiaraščiai
Maitinimo įkainiai

 Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. T-327 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“ bei Kauno miesto savivaldybės Tarybos 2019-10-15 d. sprendimu Nr.T-454, bei 2019-12-19 d.sprendimu T-586, atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą susideda iš:

  Atlyginimo už maitinimą – išlaidos maisto produktams (įskaitant pridėtinės vertės mokestį), apmokamos tėvų (globėjų), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas. Maitinimo paslaugas tėvai (globėjai) moka už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą, bet nepateisintą dieną.

 

 

Ankstyvasis (lopšelio) ugdymas kai moka 100%

Ikimokyklinis ugdymas kai moka 100%

Priešmokyklinis ugdymas kai moka 100%

1.

Pusryčiai

0,48 euro

0,52 euro 

0,52 euro

2.

Pietūs

0,85 euro

0,98 euro 

X

3.

Vakarienė

0,48 euro

0,52 euro 

0,52 euro 

 

Viso už 3 kartų maitinimą

1,81 euro

 2,02 euro

 1,04 euro

         
Nemokami priešmokyklinukų pietūs nuo 2020-09-01