Informavimas apie pažeidimus

Informuojame, kad pastebėję lopšelyje-darželyje „Aviliukas“ padarytą, daromą arba planuojamą pažeidimą, galite informuoti mus, jei matote:

pavojų visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
pavojų aplinkai;
kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
neteisėtos veiklos finansavimą;
neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimą;
neteisėtu būdu įgytą turtą;
padaryto pažeidimo padarinių slėpimą, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
kitų pažeidimų.
SVARBU! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams pateikti siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus.

Pranešėjas informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

Atsiunčiant pranešimą (forma Aprašo 1 priedas) paštu adresu S.Žukausko g.31, Kaunas. Siunčiant pranešimą paštu po Įmonės pavadinimu turi būti nurodoma žyma „PRANEŠIMAS PAGAL PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ“

el. paštu: informacija@darzelisaviliukas.lt

Asmuo atsakingas už pranešimų nagrinėjimą: Zina Langaitienė

Teisės aktais reglamentuojantys pranešėjų apsaugą ir vidinio apie pažeidimus teikimo kanalo sukūrimą:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.