Darbo grupės

Vaiko gerovės komisija
Mokytojų taryba

MOKYTOJŲ TARYBA (patvirtinta direktorės įsakymu 2020-09-01 Nr.V-39A)

Kristina Šataitienė (pirmininkė);
29 lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai (nariai).

Mokytojų atestacijos komisija

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA (Švietimo skyriaus vedėjo įsakymas 2020-12-16 Nr.35-272)

Kristina Šataitienė (direktorė, pirmininkė);
Daiva Penkauskienė (mokytoja metodininkė, sekretorė);
Audronė Bukmanaitė (švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, narė);
Rasa Bilinskienė (Tėvų atstovas);
Aistė Bernatavičienė (Tėvų atstovas);
Aušra Sendžikienė (meninio ugdymo mokytoja metodininkė, narė);
Giedrė Elsterienė (mokytoja metodininkė, narė).