Socialiniai partneriai

Socialiniai partneriai

VšĮ Kauno kolegija
Sporto klubas
Kauno Pilėnų progimnazija
Všį Actio Catholica Patria
Kauno V.Kudirkos viešoji biblioteka
Zipio draugai
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacija
Miko ir Kipro Petrauskų lietuvių muzikos muziejus