Warning: Declaration of kiddy_Walker_Nav_Menu::walk($items, $depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/daukas/domains/darzelisaviliukas.lt/public_html/wp-content/themes/kiddy/functions.php on line 0
Darželis Aviliukas

Dėl epideminės situacijos

ATKREIPIAME JŪSŲ DĖMESĮ, KAD ŠALYJE VIS DAR IŠLIEKA PASKELBTA EPIDEMINĖ SITUACIJA IR UGDYMO ĮSTAIGOSE TAIKOMI TAM TIKRI RIBOJIMAI IR LAIKOMAS SVEIKATOS MINISTERIJOS REKOMENDACIJŲ.

 

 
Nuo birželio 17 d. Lietuvoje įsigaliojo ekstremali situacija – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9e348ed0abe011eab9d9cd0c85e0b745 

 

 
Pažymėtina, kad LR civilinės saugos įstatymas numato:

Ekstremalioji situacija – dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigų didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą ar padaryti kitą žalą.

Ekstremalusis įvykis – nustatytus kriterijus atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, kuris kelia pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai.

Kadangi Mokestis už darželį skaičiuojamas pagal tvarką https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/99d5ab10efef11e99681cd81dcdca52c/asr, kurioje nurodyti atvejai, kai Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (įtėviai, globėjai) atlyginimo, nurodyto 4 punkte, 5.1 ir 5.2 papunkčiuose, nemoka, informuojame jus, kad nuo 2020-06-17 vadovaujamės šia galiojančia tvarka, vaikų lankomumą žymime įprastai (taip, kaip iki karantino).

 Jūsų žiniai nuo 2020-06-17 galioja Operacijų vadovo sprendimas:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/01ff9f50afe611eab9d9cd0c85e0b745 

Nemokamas būsimų priešmokyklinukų maitinimas nuo 2020-09-01

BŪSIMŲ PRIEŠMOKYKLINUKŲ TĖVELIŲ DĖMESIUI 

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad vyriausybė patvirtino naują tvarką ir nuo 2020 rugsėjo 1 dienos vaikams, ugdomiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kompensuos mokestį už pietus, tai reiškia – kad jums nereikės mokėti už vaiko pietus darželyje (mokėsite tik už pusryčius ir vakarienę). Ši nuolaida taikoma visiems priešmokyklinukams, nepriklausomai nuo šeimos pajamų dydžio.

Todėl prašome iki rugsėjo 1 dienos susitvarkyti reikiamus dokumentus, o tai padaryti galite šiais būdais:

 1. Atvykite į darželį pasiimti pažymos apie tai, kad Jūsų vaikas nuo rugsėjo 1 dienos bus priešmokyklinukas. Pažymos jau yra paruoštos, atsiimti galite:

a) vaikų, kurie lankys didįjį darželį – didžiojo Aviliuko raštinėje (adresu S.Žukausko g. 31),  liepos – rugpjūčio mėnesiais 8 -16.30val.;

 b) kas lankys mažąjį darželį – mažajame Aviliukyje (adresu A.Mackevičiaus g.101), TIK IKI LIEPOS 31 DIENOS – kreipkitės į šiuo metu dirbančią auklėtoją; rugpjūčio mėn. – teks atvykti į raštinę (adresu S.Žukausko g.31);

 
2. Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:

– el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt;

– seniūnijose pas dirbančius Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistus;

– siųsti adresu Nemuno g. 29, LT-44295 Kaunas.

Prie prašymo būtina pridėti pažymą iš ugdymo įstaigos, jog vaikas nuo 2020-09-01 mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą arba pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje.

Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. socialines.paramos.skyrius@kaunas.lt arba siųsti adresu Nemuno g. 29, LT-44295 Kaunas.

Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą: 

• paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 37 425283.

• Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686); https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.915C6D6EB2A5/AsGYWKIRhT

• Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-06-18 sprendimas Nr. T-289 „Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas“; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bec228b0928211e9ae2e9d61b1f977b3/MfzmiVIWFz

• Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-17 įsakymas Nr. A-1891 „Dėl nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose skiriamų lėšų dydžio nustatymo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c3befba03e8411ea829bc2bea81c1194/xuuFgzdyOL

Rekomenduojame, nedelsiant pradėti tvarkytis dokumentus, nes rudeniop gali būti dideli srautai. 

Prašymo-paraiskos gauti nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11(A) forma

SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS SKYRIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

DĖL NEMOKAMAM MAITINIMUI SKIRTIEMS PRODUKTAMS ĮSIGYTI MOKYKLOSE IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE SKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDŽIO NUSTATYMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYMAS

Dėl įstaigos darbo vasaros metu

Gerb tėveliai, 

Informuojame, kad vasaros laikotarpiu (2020-06-01 iki 2020-08-31) įstaga dirbs, tačiau atsižvelgiant į Jūsų apklausų rezultatus bei darbuotojų atostogų laikotarpius, bus jungiamos grupės…

2020 rugpjūčio 3-26 dienomis „mažasis darželis“ (adresu A.mackevičiaus g.101) visiškai uždaromas, vaikus priimsime „didžiajame Aviliukyje“ (adresu S.Žukausko g.31).

GEROS VASAROS…