LOPŠELIS-DARŽELIS išskirtinė, patraukli šeimai, vaikų ir personalo augimą "AVILIUKAS" įkvepianti įstaiga. VAIKUS 1-6 METŲ AMŽIAUS UGDOME Optimaliai pritaikome aplinkas VAIKŲ ŽAIDIMAMS Atliepiame TĖVŲ LŪKESČIUS Sudarom sąlygas ugdytis angliškai kalbantiems vaikams Esame VIENINGA ir PROFESIONALIAI DIRBANTI komanda

NAUJAUSIA INFORMACIJA DĖL COVID 

ŠIUO METU „LAUMŽIRGIO“ IR „BITUTĖS“ GRUPĖSE PATVIRTINTA PO 1 VAIKO, O „DRUGELIO“ GRUPĖJE – 1 MOKYTOJOS SISIRGIMAS Covid-19

(stebėkita savo vaikų savijautą ir esant bent kokiems virusinių ligų požymiams, venkite kontakto su aplinkiniais, o esant galimybei – atlikte bent buitinius testus)


Nuo rugsėjo 23 d. keitėsi asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga, izoliavimo taisyklės:

  • Asmenims, nepasiskiepijusiems ir neturintiems antikūnų, turėjusiems sąlytį (NAMUOSE, ŠEIMOJE), taikoma 10 dienų saviizoliacija. Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas ne anksčiau, kaip 7 izoliavimo dieną atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą. Norint sutrumpinti izoliaciją, būtina užpildyti prašymą internetu: https://nvsc.lrv.lt/sutrumpintiDėl saviizoliacijos šeimos nariai (tėvai/globėjai) patys kreipiasi Nacionalinį visuomenės centrą.

  • Jei COVID-19 liga patvirtinta ikimokyklinio ugdymo įstaigos darbuotojui ar ugdytiniui, izoliuojamas asmuo, kuris serga, ir įstaigos darbuotojai, kuriems netaikomos izoliavimosi išimtys. Visi kiti ugdytiniai, jei neturi užkrečiamųjų ligų simptomų, toliau dalyvauja ugdymo procese.

  • Jei ugdytinis ar darbuotojas serga Omicron atmaina, saviizoliuojasi visi kontaktą turėję asmenys (darbuotojai ir vaikai).

Nuoroda į teisės aktą:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/230ccfc01bdc11ecad9fbbf5f006237b?jfwid=-a0zwt9kpb

Darbuotojams Sąlytį su COVID-19 sergančiuoju TURĖJO VAKCINUOTAS ARBA PERSIRGĘS ugdymo įstaigos darbuotojas

Darbuotojams2 Sąlytį su COVID-19 sergančiuoju TURĖJO NEVAKCINUOTAS ARBA NEPERSIRGĘS ugdymo įstaigos darbuotojas

Kontaktas su užsikrėtusiuoju COVID-19 ne ugdymo įstaigoje

Vaikams Sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio, ugdymo programą SUSITARIMAI KARANTINO METU:

1. Negalite užeiti į grupę, atvedę vaiką, skambinkite auklėtojai grupės telefonu (telefono numeriai pateikti ant laiptinės durų), kad darbuotojai pasitiktų, vaiką paleidžiate prie lauko (vyresnių grupių) arba rūbinėlės (lopšelio grupių) durų;

2. Į darželio pastatą (pas administraciją arba specialistus) eikite tik iš anksto telefonu sutartu laiku ir būtinai dėvėkite veido kaukę. Vengiant tiesioginio kontakto, visus prašymus galite atsiųsti el.paštu aviliukasvd@gmail.com

3. Po 9 val. visos darželio laiptinės yra užrakinamos. Pasiimant vaiką:

* jei vaikai grupėje – likite prie lauko durų ir skambinkite  grupės telefonu, kad darbuotojai išleistų ar palydėtų Jūsų vaiką;

* jei vaikai lauke – bendraudami tiek su auklėtojomis, tiek su vaikais išlaikykite 2 metrų atstumą; darželio teritorijoje privalote dėvėti veido kaukę;

4. Labai prašome pasiėmus vaiką, nesibūriuoti ir neužsibūti darželio teritorijoje.

Dėkojame, kad saugote save ir kitus…

Pateikiame Nacionalinio visuomenės sveikatos centro parengtą informaciją, kaip reikėtų elgtis tiesiogiai susidūrus su COVID-19 virusu.

Algoritmai kaip elgtis Covid – 19 metu (1)